Bestuursrecht

Bestuursrechtelijke wet- en regelgeving is zeer complex en wordt met regelmaat van de klok gewijzigd. Kennis en inzicht op dit gebied is cruciaal als u wilt opkomen tegen bestuurlijke besluitvorming of wanneer anderen tegen een voor u gunstig besluit protesteren.

Strategie bepalen bij bestemmingsplannen of planschade

Als ondernemer kunt u in veel gevallen te maken krijgen met bestemmingsplannen en ruimtelijke ordening. Heeft u een vergunning nodig of wordt deze afgewezen? Lijdt u planschade omdat de gebruiks- of bebouwingsmogelijkheden van uw perceel worden beperkt? Heeft een bestemmingsplan een ongunstige waarde drukkende invloed op uw bedrijfspand? Heeft u te maken met een milieuvraagstuk? We schetsen u de (on)mogelijkheden. Zo krijgt u een helder beeld van de kosten, gemoeide tijd en slagingskans. We geven u snel inzicht in uw rechtspositie en bepalen samen met u de strategie. Wij behartigen uw belangen, voeren namens u overleg en zo nodig ook procedures bij bestuursorganen (bedenkingen, zienswijze, bezwaar), rechtbanken en raad van state (beroep, hoger beroep). Ziet u door de bomen het juridische bos niet meer? Een gesprek met een van onze bestuursrechtadvocaten werkt heel verhelderend. Bel of mail ons!

Onze gespecialiseerde advocaten

De website van Van den Wildenberg & Van Halder Advocaten maakt gebruik van cookies voor het beheer van de Google Analytics statistieken. Hiermee kunnen we steeds beter inspelen op de informatiebehoefte van u als bezoeker. Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies, voor meer informatie kunt u hier klikken. Akkoord