Personen- en familierecht

Een echtscheiding is niet meer te voorkomen, er zijn redenen om de alimentatie voor uw ex-partner aan te passen of de omgangsregeling te wijzigen, u wilt uw achternaam of dat van uw kind wijzigen of u vindt het verstandig om eventuele voogdij vast te laten leggen. Al deze zaken vallen binnen het personen- en familierecht. Het zijn de onderdelen van het burgerlijk recht die zich bezig houden met naamrecht, alimentatie, geboorte, huwelijk- en echtscheiding, omgang, gezag, voogdij en de nalatenschap.

Juridische bijstand bij ingrijpende familierechtelijke zaken

Kwesties op het gebied van personen- en familierecht zijn niet alleen voor u op persoonlijk vlak soms ingrijpend, maar zijn vaak ook in juridisch opzicht gecompliceerd. Bovendien is dit rechtsgebied als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen voortdurend in beweging. Ook de rol van de advocaat is aan verandering onderhevig: bij een echtscheiding wenden de partners zich steeds vaker tot één advocaat om samen afspraken te maken over de kinderen, de alimentatie en de verdeling. Mediation is een veel gebruikte manier om tot afspraken te komen.

Onze gespecialiseerde advocaten helpen u graag bij het regelen van al uw zaken binnen het familie- en erfrecht. Zij zijn bij uitstek deskundig op dit terrein waardoor u heldere juridisch adviezen krijgt en de juiste ondersteuning in gerechtelijke procedures of bij mediation. Daarbij staat persoonlijke benadering met oog voor uw belangen voorop. Overleg en bemiddeling indien mogelijk, doortastend waar nodig.

Meer informatie? Bel of mail ons voor een afspraak!

De website van Van den Wildenberg & Van Halder Advocaten maakt gebruik van cookies voor het beheer van de Google Analytics statistieken. Hiermee kunnen we steeds beter inspelen op de informatiebehoefte van u als bezoeker. Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies, voor meer informatie kunt u hier klikken. Akkoord