Bestuursrecht

Achter uw huis komt een drukbezocht sportpark, de aanvraag van uw eigen vergunning verloopt niet soepel, u vreest planschade door een aanpassing in het bestemmingsplan. Allemaal zaken die juridische bijstand vereisen op de terreinen van het algemeen bestuursrecht, ruimtelijk bestuursrecht, omgevingsrecht of planschade.

Strategie bepalen bij (bouw)vergunning, bestemmingsplan of planschade

Bestuursrechtelijke wet- en regelgeving is zeer complex en wordt met regelmaat van de klok gewijzigd. Kennis en inzicht op dit terrein is cruciaal als u wilt protesteren tegen bestuurlijke besluitvorming of als anderen protesteren tegen een voor u gunstig besluit.
Is uw (bouw)vergunning niet verleend? Bent u het oneens met de bouwplannen van uw buurman? Lijdt u schade als gevolg van een planologische maatregel? Wij bieden u daarbij de helpende hand en maken u wegwijs. We geven u inzicht in de (on)mogelijkheden zodat u een helder beeld krijgt van de kosten, tijd en kans van slagen. Samen met u bepalen we de strategie. Wij behartigen uw belangen, voeren namens u overleg en zo nodig ook procedures bij bestuursorganen (bedenkingen, zienswijze, bezwaar) en bij rechtbanken en raad van state (beroep, hoger beroep). Ziet u door de bomen het juridische bos niet meer? Een eerste gesprek kan al heel verhelderend werken. Bel of mail ons voor een afspraak!

De website van Van den Wildenberg & Van Halder Advocaten maakt gebruik van cookies voor het beheer van de Google Analytics statistieken. Hiermee kunnen we steeds beter inspelen op de informatiebehoefte van u als bezoeker. Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies, voor meer informatie kunt u hier klikken. Akkoord