Erfrecht

De afwikkeling van een erfenis kan lastig zijn. Ervaart u problemen op het gebied van erfrecht? Een advocaat erfrecht van Van den Wildenberg & Van Halder staat u graag bij op alle voorkomende onderwerpen, als:

  • Het aanvaarden of weigeren van een erfenis
  • Ruzie of onenigheid met mede-erfgenamen
  • De feitelijke verdeling van een erfenis
  • Onterving en kindsdeel (legitieme portie)
  • De uitleg van een testament
  • De positie van de langstlevende ten opzichte van de kinderen
  • De benoeming/rol van de executeur
  • Giften en verkrijgingen van mede-erfgenamen voor overlijden van de erflater

 

Onze aanpak voor erfenissen

Een eerste gesprek met en advies van onze advocaten erfrecht is altijd gratis. Vervolgens, als de erfrecht advocaat aan de slag mag, maken we samen met u een plan van aanpak. Het eerste streven van de erfrecht advocaat is veelal om in overleg (met de andere erfgenamen) een oplossing te vinden. Lukt dat niet, dan kan de erfrecht advocaat voor u procederen. Wij betrekken u nauw bij elke stap. Het gaat ons tenslotte om uw (erf)recht.

Een stap verder…

Elke advocaat erfrecht van Van den Wildenberg & Van Halder is gespecialiseerd in het erfrecht en heeft de nodige ervaring. Waar nodig werkt hij of zij samen met notarissen, fiscalisten of makelaars. Bovendien overlegt hij of zij met specialisten binnen ons kantoor als een ander rechtsgebied van belang is, bijvoorbeeld met een echtscheidingsadvocaat. Zo zorgen wij samen voor het meest optimale resultaat.

Meer informatie? Bel of mail ons voor een afspraak!

De website van Van den Wildenberg & Van Halder Advocaten maakt gebruik van cookies voor het beheer van de Google Analytics statistieken. Hiermee kunnen we steeds beter inspelen op de informatiebehoefte van u als bezoeker. Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies, voor meer informatie kunt u hier klikken. Akkoord