Bestuursrecht

Bestuursrechtelijke wet- en regelgeving is zeer complex en wordt met regelmaat van de klok gewijzigd. Kennis en inzicht op dit gebied is cruciaal als u wilt opkomen tegen bestuurlijke besluitvorming. Met onze kennis en inzicht op dit terrein helpen we u wanneer u tegen bestuurlijke besluitvorming wilt procederen, of wanneer anderen tegen een voor uw organisatie gunstig besluit protesteren.

Strategie bepalen bij bestemmingsplannen, planschade of milieukwesties

Als instantie kunt u in veel gevallen te maken krijgen met bestemmingsplannen en andere ruimtelijke ordeningskwesties. Heeft u een vergunning nodig of wordt deze afgewezen? Heeft u een afwijking nodig op grond van het vigerende bestemmingsplan? Lijdt u planschade omdat u in uw gebruiks- of bebouwingsmogelijkheden wordt beperkt? Heeft u te maken met milieukwesties? We schetsen u de (on)mogelijkheden. Zo krijgt u een helder beeld van de kosten, gemoeide tijd en slagingskans. We geven u snel inzicht in uw rechtspositie en bepalen samen met u de strategie. Wij behartigen uw belangen, voeren namens u overleg en zo nodig ook procedures bij bestuursorganen (bedenkingen, zienswijze, bezwaar), rechtbanken en raad van state (beroep, hoger beroep). Ziet u door de bomen het juridische bos niet meer? Een gesprek met een van onze advocaten werkt heel verhelderend. Bel of mail ons!

Onze gespecialiseerde advocaten

De website van Van den Wildenberg & Van Halder Advocaten maakt gebruik van cookies voor het beheer van de Google Analytics statistieken. Hiermee kunnen we steeds beter inspelen op de informatiebehoefte van u als bezoeker. Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies, voor meer informatie kunt u hier klikken. Akkoord