Arbeids- en ambtenarenrecht

Uw medewerkers zijn uw grootste kapitaal. Ze brengen hun expertise en deskundigheid in en vormen het gezicht van uw organisatie. U wilt voor hen goede voorwaarden, overeenkomsten en functiewaarderingstrajecten. Tegelijkertijd wilt u de flexibiliteit en kwaliteit van uw organisatie waarborgen. Onze advocaten van de sectie arbeids- en ambtenarenrecht helpen u met deskundig juridisch advies.

Deskundige bijstand in arbeids- en ambtenarenzaken

Arbeids- en ambtenarenrecht. Een werkgever heeft daar altijd mee van doen. Bij het aangaan van arbeidsovereenkomsten of de aanstelling van een ambtenaar. Of juist bij een ontslag dat vaak lastig te realiseren is. Trajecten als reorganisaties, overnames of nieuwe cao’s, ziekte en re-integratie vereisen bijzondere, gespecialiseerde aandacht. Dat geldt ook voor de procedures waar u mee te maken kunt krijgen. Bijvoorbeeld over een concurrentie- of relatiebeding, medezeggenschap, rechtsgeldigheid van een ontslag (op staande voet) of bij ongelijke behandeling. Onze specialisten zijn altijd op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen. Ze verlenen u deskundige bijstand in arbeidsrechtelijke geschillen en geschillen op het gebied van ambtenarenrecht, onderhandelen namens u en staan u bij in gerechtelijke procedures.

De website van Van den Wildenberg & Van Halder Advocaten maakt gebruik van cookies voor het beheer van de Google Analytics statistieken. Hiermee kunnen we steeds beter inspelen op de informatiebehoefte van u als bezoeker. Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies, voor meer informatie kunt u hier klikken. Akkoord