Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Ons oog ziet alles
Ons oog stelt scherp
Ons oog voor u

Informatieplicht van leerkrachten in het basisonderwijs aan ouders

school-kindLeerkrachten in het basisonderwijs beschikken beroepshalve over informatie over een kind. Het gaat dan met name om de voortgang op school en de studieresultaten. Dat leerkrachten deze informatie in beginsel dienen te verstrekken aan een ouder met gezag spreekt voor zich. Indien een ouder niet met het gezag is belast, is een leerkracht onder bepaalde omstandigheden ook gehouden informatie te verstrekken aan die ouder.

Indien de ouder zonder gezag aan een leerkracht om informatie verzoekt over zijn/haar kind (die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt), is de leerkracht gehouden deze informatie te geven. De informatieplicht ziet slechts op belangrijke feiten en omstandigheden over een kind en diens verzorging en opvoeding. Zo worden schoolprestaties in ieder geval als belangrijk aangemerkt.

De uitzonderingen hierop dienen niet uit het oog verloren te worden. De informatie over een kind mag niet aan een niet met het gezag belaste ouder worden verstrekt als de leerkracht deze informatie niet op gelijke wijze zou verschaffen aan diegene die wel met het gezag over het kind is belast. Ook mag de informatie niet worden verstrekt als het belang van het kind zich daartegen zou verzetten. Welke belangen zich hiertegen verzetten, dient aan de hand van de relevante feiten en omstandigheden te worden bepaald.

De informatie hoeft slechts aan 'de ouder' verstrekt te worden. Het is wel van belang dat de betreffende persoon ook daadwerkelijk in juridisch opzicht 'ouder' van het kind is. Overigens kan ook de niet-ouder in sommige gevallen recht hebben op informatie omtrent het kind.

Laat u zich vooraf in ieder geval goed informeren.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer: 024-3239680 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij helpen u graag verder.

Meldingsplicht betalingsonmacht. Hoe zit dat ook al weer?

rekenmachine-geldEen bestuurder loopt een behoorlijk risico in persoon aansprakelijk te worden gehouden voor de onbetaald gelaten belastingschulden, indien hij de Belastingdienst niet tijdig informeert dat zijn vennootschap niet in staat is om haar belastingschulden te voldoen. Deze melding moet worden gedaan binnen 14 dagen nadat de belasting had moeten zijn betaald. De melding is vormvrij. Vanwege de bewijsproblematiek raden wij aan de melding schriftelijk (het liefst aangetekend) te melden. Vermeld bij de melding in ieder geval het fiscale nummer en de adresgegevens van de onderneming en welke belastingen en premies het betreft.

Maar wat nu als de bestuurder een uitdrukkelijk verbod krijgt van de moedermaatschappij om de betalingsonmacht te melden? Dit overkwam de bestuurders in de kwestie die speelde bij het hof Amsterdam (26 juli 2012, LJN: BX8804). De Engelse aandeelhouder gaf deze bestuurders de instructie dat de betalingsonmacht niet mocht worden gemeld omdat de continuïteit van de Engelse onderneming dan in gevaar zou komen. Het hof overweegt dat het verbod de betalingsonmacht niet te melden, de B.V. niet van haar wettelijke meldingsplicht ontheft. De betreffende bestuurder had zijn aansprakelijkheid kunnen uitsluiten door hetzij – ondanks het verbod – de betalingsonmacht wel te melden, hetzij als bestuurder af te treden, aldus het hof. Nu de bestuurder geen van de twee wegen had bewandeld, komt dat geheel voor zijn eigen risico. De bestuurder werd uiteindelijk in persoon aansprakelijk gesteld voor de openstaande belastingschulden. De bestuurder heeft derhalve te allen tijde een eigen verantwoordelijkheid.

Auteur: de heer mr. A. (Andries) van der Wijk. Heeft u nog vragen over dit onderwerp neemt u dan gerust contact met hem op. Hij helpt u graag verder.

Wet aanpassing bestuursprocesrecht op 1 januari 2013 in werking getreden

boek-bestuursrechtProcederen in het bestuursrecht kan voor u als leek erg ingewikkeld zijn. U moet rekening houden met veel en complexe wet- en regelgeving. Bestaande wetten worden regelmatig gewijzigd (Wet ruimtelijke ordening) of aangevuld met nieuwe wetgeving (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Crisis en Herstelwet). Verder is vanaf vorig jaar de wijze waarop rechters een zaak behandelen ook gewijzigd.

En met de inwerkingtreding op 1 januari 2013 van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht wordt het er wederom niet gemakkelijker op. Al die veranderingen hebben belangrijke gevolgen voor partijen die een bestuursrechtelijke procedure bij de rechtbank of Raad van State willen gaan voeren of daarin ongewild terecht komen.

Eén van de wijzigingen is de algemene invoering van het relativiteitsvereiste. Dit houdt in dat, zelfs als in een procedure blijkt dat een bepaald besluit gebreken bevat, de rechter dat besluit toch niet mag vernietigen als dat wat er fout aan is niet het belang raakt van degene die zich er op beroept.

Een ander nieuw punt is de mogelijkheid van een bestuursorgaan of een rechter om, ondanks dat er in de procedure fouten zijn gemaakt, het besluit waartegen iemand bezwaar maakt toch in stand te laten als aannemelijk is dat diegene daardoor niet is benadeeld.

Deze wijzigingen kunnen voor betrokkenen grote gevolgen hebben.

Advies en bijstand van een professionele belangenbehartiger is dan ook raadzaam, bij voorkeur al in de eerste procedurele stap van zienswijze of bezwaar. Dit kan uiteindelijk tijd en geld besparen. 

Heeft u nog vragen over dit onderwerp neemt u dan gerust contact op met de sectie Bestuursrecht. Zij helpen u graag verder.

Grensoverschrijdend juridisch advies

sopWij werken samen met het Duitse Advocatenkantoor Scholten Oberem & Partner (SOP) uit Kleve. Zij bieden deskundig advies aan onze opdrachtgevers op het gebied van de Duitse wet- en regelgeving en treden op als (Duits) advocaat in procedures die in Duitsland gevoerd moeten worden.

Een eerste advisering door onze Duitse collega's kan geschieden tegen een uurtarief van € 195,-- excl. BTW, zo is afgesproken. Voor verdere ondersteuning kunt u rechtstreeks met hen afspraken maken.

SOP heeft expertise op de navolgende rechtsgebieden:

  • familierecht/erfrecht
  • strafrecht
  • incasso's en civiele vorderingen
  • vastgoed (huur/verkoop onroerend goed)
  • medische aangelegenheden
  • verkeersrecht/-ongevallen

 

Regelmatig wordt kennis en informatie uitgewisseld over de gemeenschappelijk behandeling van grensoverschrijdende kwesties. Actuele thema's over grensoverschrijdend recht worden periodiek tijdens een gezamenlijk bijeenkomst besproken.

Meer informatie vindt u op hun website: www.rae-sop.de.

De website van Van den Wildenberg & Van Halder Advocaten maakt gebruik van cookies voor het beheer van de Google Analytics statistieken. Hiermee kunnen we steeds beter inspelen op de informatiebehoefte van u als bezoeker. Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies, voor meer informatie kunt u hier klikken. Akkoord