Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Ons oog ziet alles
Ons oog stelt scherp
Ons oog voor u

Welke deskundige stelt de mate van arbeidsongeschiktheid vast?

man met krukkenU bent zelfstandig ondernemer en heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Op een dag moet u hier een beroep op doen vanwege arbeidsongeschiktheid. Mag een verzekeraar in zijn polisvoorwaarden dan opnemen dat zij het recht heeft de (mate van) arbeidsongeschiktheid vast te stellen aan de hand van door haar aan te wijzen deskundigen? Het antwoord hierop is nee.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat dit een oneerlijk beding betreft in de zin van de Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993. Bent u het niet eens met het oordeel van uw verzekeraar, dat u niet in dusdanige mate arbeidsongeschikt bent om in aanmerking te komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering, laat het er dan niet bij zitten.

Op 30 augustus 2016 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een spraakmakende uitspraak gedaan. In dit geval heeft een verzekerde bij Achmea een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. De verzekerde doet vanwege ziekte een beroep op zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar de deskundige van Achmea bepaalt dat de verzekerde hiervoor niet in aanmerking komt, omdat verzekerde niet “voldoende” ziek is en dus arbeidsgeschikt is. De verzekerde is het niet eens met het oordeel van de deskundige en doet een beroep op de Richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten.

Het gerechtshof merkt de verzekerde aan als ‘consument’ en stelt vast dat sprake is van een oneerlijk beding in de polisvoorwaarden. Het stelt dat de harde en ongenuanceerde regel uit de polisvoorwaarden in de context van de verhouding van Achmea tot de verzekerde een aanzienlijke en ongerechtvaardigde verstoring van het evenwicht oplevert. Achmea heeft als partij zich eenzijdig het recht voorbehouden, om de mate van arbeidsongeschiktheid te bepalen en daarmee of en zo ja in welke mate zij tot enige uitkering is gehouden. Hierop kan verzekerde geen enkele invloed uitoefenen.

Een oordeel van de verzekeraar of u al dan niet arbeidsongeschikt bent en in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering is dus voor discussie vatbaar.

Heeft u een geschil met de verzekeraar over uw arbeidsongeschiktheidsverzekering? Neem dan contact op met een van onze letselschadeadvocaten. Wij helpen u graag verder.


Door: mr. M.G.A. (Marloes) Kok

De website van Van den Wildenberg & Van Halder Advocaten maakt gebruik van cookies voor het beheer van de Google Analytics statistieken. Hiermee kunnen we steeds beter inspelen op de informatiebehoefte van u als bezoeker. Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies, voor meer informatie kunt u hier klikken. Akkoord