Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Ons oog ziet alles
Ons oog stelt scherp
Ons oog voor u

DE BIZARRE NIEUWE WERELD VAN DE ZZP’ER

overeenkomstZoals u ongetwijfeld weet is op 1 mei jl. de wet DBA in werking getreden. Vanaf deze datum kan de zzp’er geen gebruik meer maken van de VAR-verklaring. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen nu wel gebruik maken van de zogenaamde modelovereenkomsten die terug zijn te vinden op de website van de belastingdienst of zelf een overeenkomst opstellen en deze laten toetsen door de belastingdienst. Als u gebruik maakt van een goedgekeurde modelovereenkomst en u ook feitelijk overeenkomstig de bepalingen uit die overeenkomst werkt, dan heeft u de zekerheid dat er geen arbeidsovereenkomst is. De VAR-verklaring heeft dus plaatsgemaakt voor de modelovereenkomst.

Modelovereenkomst
Let wel: een modelovereenkomst is niet verplicht. In feite zijn de modelovereenkomsten alleen bedoeld voor die gevallen waarin er twijfel bestaat over de aard van de arbeidsrelatie. Als volstrekt helder is dat iemand als zzp’er werkzaam is (en dus niet in loondienst) dan hoeft ook niet per se met een modelovereenkomst te worden gewerkt.

Onrust op zzp-markt
Dit nieuwe systeem veroorzaakt grote onrust op de ‘zzp-markt’. De juridisch-inhoudelijke toets of sprake is van een arbeidsovereenkomst (werknemer) of van een overeenkomst van opdracht (zzp’er) is op zich niet veranderd. Voor de gemiddelde zzp’er of opdrachtgever is het echter moeilijk te beoordelen of een modelovereenkomst nodig is, zo ja, welk model dan te gebruiken en hoe daaraan precies invulling te geven. Zelfs voor de belastingrechter is dit al lastige materie, laat staan voor de leek.
Verder zijn er nogal wat praktische uitvoeringsproblemen. Zo duurt het op dit moment (bij de invoering van de Wet DBA) 6 tot 8 weken voordat de belastingdienst een voorgelegde overeenkomst heeft beoordeeld. Daarop kan men in de praktijk vaak niet wachten. De modelovereenkomsten worden door de belastingdienst ook herschreven om daarmee de toegankelijkheid te vergroten. En uiteindelijk worden de overeenkomsten ook getoetst door een panel van experts.

Zekerheid modelovereenkomst
Hoe weet je nu als opdrachtgever of je de juiste modelovereenkomst te pakken hebt als deze door herschrijving geregeld wijzigen? De goedkeuring van de overeenkomst is bedoeld voor een periode van 5 jaar, maar met het verstrijken van de tijd wordt het risico steeds groter dat de feitelijke werkzaamheden gaan afwijken van de bepalingen in de overeenkomst. Hoeveel zekerheid geeft die 5 jaar dan? De wet geeft ook geen duidelijkheid hoe moet worden gehandeld als een opdrachtnemer vanuit een BV werkt. Er is veel onduidelijkheid over de ‘uitzendfictie’ en het verschil met bemiddeling hetgeen bijvoorbeeld een afgrenzingsprobleem kan opleveren in de thuiszorg. Kortom, er zijn talloze onzekerheden en onduidelijkheden waar de praktijk thans mee te maken heeft en waarop niemand nog een helder antwoord heeft.

Tip: tijd kopen tot 1 mei 2017
Gelukkig heeft de staatssecretaris een transitieperiode in het leven geroepen: tot 1 mei 2017 hebben opdrachtgevers en zzp’ers de tijd om hun werkwijze aan te passen. In die periode zal de belastingdienst wel toezicht houden, maar nog geen handhavingsmaatregelen nemen. Opdrachtgevers die nog niet werken met goedgekeurde overeenkomsten, maar dit wel als zodanig willen gaan inregelen, doen er verstandig aan om bij hun opdrachtnemers schriftelijk kenbaar te maken dat zij de gevolgen van de Wet DBA nog in kaart aan het brengen zijn en nieuwe overeenkomsten aan het opstellen zijn. Zodoende ‘koopt men tijd’ en is 1 mei 2016 niet de harde deadline.

Kamervragen
Onlangs zijn er door CDA-kamerlid Omzigt kamervragen aan staatssecretaris Wiebes gesteld over de Wet DBA. Dit mede naar aanleiding van de video “Na de VAR; dit is de bizarre nieuwe wereld van de zzp’er”. Bij brief van 26 april jl. heeft Wiebes deze vragen beantwoord. Eén van de vragen ging over de geel gemarkeerde bepalingen in de modelovereenkomsten waarvan op geen enkele wijze mag worden afgeweken. In de praktijk bestaat de angst dat een minimale afwijking van deze bepalingen al tot problemen kan leiden. Wiebes geeft aan dat de stelling dat de zzp’er zich ‘heel precies moet houden aan de modelcontracten’ ruime nuancering behoeft. Enige afwijking is dus kennelijk wel mogelijk, maar het blijft oppassen geblazen. De staatssecretaris benadrukt ook nogmaals dat een modelcontract niet verplicht is en alleen is bedoeld voor de twijfelgevallen en hij somt voorts een aantal factoren op die een aanwijzing kunnen vormen voor het bestaan van een dienstbetrekking. Klik op deze link voor de brief van de secretaris met alle antwoorden op de kamervragen. Volstrekt helder is het met deze brief niet geworden, maar wellicht kunt u voor uw specifieke situatie in de antwoorden van Wiebes wat houvast vinden.

Advies
Heeft u advies of hulp nodig bij het opstellen van uw zzp-contract(en), dan kunt u uiteraard contact opnemen met één van onze arbeidsrechtadvocaten. Wij helpen u graag verder.

De website van Van den Wildenberg & Van Halder Advocaten maakt gebruik van cookies voor het beheer van de Google Analytics statistieken. Hiermee kunnen we steeds beter inspelen op de informatiebehoefte van u als bezoeker. Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies, voor meer informatie kunt u hier klikken. Akkoord