Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Ons oog ziet alles
Ons oog stelt scherp
Ons oog voor u

Schenking aan een goed doel: nobel of een teleurstelling?

testament tekenenSchenking aan een goed doel: nobel of misschien toch ook een teleurstelling voor de erfgenamen? De wilsbekwaamheidstoets versus de medische geheimhoudingsplicht.

 
Vandaag las ik in het nieuws dat de oud-student, Theodoor Wubben (1935-2016) besloot zijn geld na te laten aan de Radboud Universiteit. De schenking is bedoeld voor studenten die financiële hulp nodig hebben, het zogenaamde Wubbenfonds.

Wat een mooi gebaar was mijn eerste gedachte! Maar als familie- en erfrechtadvocate weet ik ook dat het doen van schenking aan goede doelen in zijn algemeenheid en daarmee de inhoud van een testament voor nabestaanden soms tot teleurstelling kan leiden. Kun je als nabestaanden iets doen op het moment dat de erflater bij uiterste wilsbeschikking heeft besloten (een deel van) zijn of haar nalatenschap te schenken aan een goed doel?

Een vraag die in dat kader veelal speelt is of de erflater op het moment van het opmaken van het testament nog wilsbekwaam was. Uit de rechtspraktijk blijkt dat deze vraag steeds vaker aan de rechter wordt voorgelegd. Hoofdregel is dat aan een testament, zijnde een notariële akte, dwingende bewijskracht toekomt. De notaris hanteert bij de beoordeling van de wilsbekwaamheid van de testateur in beginsel altijd het ‘protocol beoordeling wilsbekwaamheid’. Zo nodig laat de notaris nader onderzoek verrichten naar de wilsbekwaamheid van de testateur en zal in afwachting van de uitkomst van het onderzoek niet overgaan tot het verlijden van het testament. Mochten de teleurgestelde nabestaanden alsnog hun twijfels hebben over de wilsbekwaamheid dan zullen zij dus moeten aantonen dat de erflater op het moment van het verlijden van zijn of haar testament niet langer in staat was om zijn of haar wil te bepalen waardoor het testament niet geldig is opgemaakt, bijvoorbeeld aan de hand van het medisch dossier. Een probleem hierbij is dat er sprake is van een wettelijke geheimhoudingsplicht van de medisch behandelaar, welke ook na het overlijden van de patiënt in stand blijft. Onder zwaarwegende omstandigheden kan deze geheimhoudingsplicht worden doorbroken, maar hieraan ligt regelmatig een rechterlijke toets ten grondslag.

Naar mijn mening is het treurig indien nabestaanden na het overlijden van de erflater hierover nog jarenlang discussiëren of zelfs procederen. Een simpele oplossing zou wat mij betreft zijn dat op voorhand standaard onderzoek wordt verricht door een medisch deskundige naar de wilsbekwaamheid van de testateur indien de testateur bij het opstellen of wijzigen van een testament ziek is of een hoge leeftijd heeft bereikt. Hiermee worden veel discussies voorkomen en daarmee tijd, geld en energie bespaard. Heeft u vragen rondom het erfrecht, twijfelt u over de wilsbekwaamheid van de erflater ten tijde van de wijziging van het testament van de erflater of heeft u als arts te maken met een verzoek tot doorbreking van de geheimhoudingsplicht in het kader van de wilsbekwaamheid van de erflater? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Door: mr. S. (Stefanie) van Helvert

De website van Van den Wildenberg & Van Halder Advocaten maakt gebruik van cookies voor het beheer van de Google Analytics statistieken. Hiermee kunnen we steeds beter inspelen op de informatiebehoefte van u als bezoeker. Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies, voor meer informatie kunt u hier klikken. Akkoord