Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Ons oog ziet alles
Ons oog stelt scherp
Ons oog voor u

(ROZ-)BOETEBEDING wordt bedreigd met nietigheid

realestateVeel overeenkomsten tussen een professionele partij en een consument bevatten een boeteclausule. Dat is tevens het geval in huurovereenkomsten waarbij tussen partijen de toepasselijkheid van de ROZ-voorwaarden is overeengekomen. Vaak maakt deze boeteclausule geen onderscheid naar gelang de ernst en aard van de overtreding (de tekortschietende handeling) waardoor de boete fors kan oplopen. Weliswaar werd dat boetebedrag weleens door de rechter gematigd, echter sinds de recente rechtspraak van het Europese Hof van Justitie van 30 mei 2013, het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 24 september 2013 en het arrest van de Hoge Raad van 13 september 2013, is hier verandering in gekomen.

Deze uitspraken hebben namelijk tot gevolg dat de Nederlandse rechter die heeft vastgesteld dat een boetebeding in een overeenkomst 'oneerlijk' is in de zin van de Europese Richtlijn 93/13 EEG 'oneerlijke bedingen', verplicht is dat beding in het geheel buiten toepassing te laten. De rechter heeft geen ruimte meer om het (boete)bedrag te matigen. Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch oordeelde in het arrest van 24 september 2013 bijvoorbeeld dat het boetebeding van artikel 20 in de ROZ-voorwaarden van woonruimte volgens de Europese Richtlijn 'onredelijk' is en liet het beding geheel buiten toepassing.

Wat betekent dit nu voor de praktijk? Uit deze rechtspraak komt naar voren dat een (boete)beding als 'oneerlijk' wordt beschouwd, indien er over de boetebedingen niet is onderhandeld, er geen onderscheid wordt gemaakt naar de ernst van de overtreding en de hoogte van de boete, er geen limiet aan de boete is gesteld en dat naast de contractuele boete ook afzonderlijk schadevergoeding kan worden gevorderd. Professionele partijen, waaronder dus ook professionele verhuurders van woonruimte, doen er dus verstandig aan het boetebeding zorgvuldiger op te stellen. Hierbij kan worden gedacht van het maken van onderscheid naar de aard en de ernst van de overtreding en het opstellen van een lijst van overtredingen waarin per overtreding de boete wordt bepaald. Ook raden wij aan de boetes te maximeren.

Voor meer informatie over het bovenstaande, kunt u contact opnemen met de heer mr. A. (Andries) van der Wijk.

De website van Van den Wildenberg & Van Halder Advocaten maakt gebruik van cookies voor het beheer van de Google Analytics statistieken. Hiermee kunnen we steeds beter inspelen op de informatiebehoefte van u als bezoeker. Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies, voor meer informatie kunt u hier klikken. Akkoord