Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Ons oog ziet alles
Ons oog stelt scherp
Ons oog voor u

Personeelsdossier en inzagerecht

dossierkastEen veel voorkomende vraag van werkgevers is of een werknemer zijn personeelsdossier mag inzien of er een kopie van mag hebben. Daaraan vooraf gaat de vraag welke persoonsgegevens eigenlijk in het personeelsdossier verzameld mogen worden. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt dit.

Werkgevers verwerken in het kader van de arbeidsrelatie veel persoonsgegevens van hun werknemers die meestal opgeslagen zijn in een personeelsdossier. Men heeft hierbij te maken met verschillende verplichtingen die voortvloeien uit diverse wet- en regelgeving. Door de diversiteit aan regels weten veel werkgevers niet goed welke informatie zij nu wel en niet in een personeelsdossier mogen vastleggen. Het uitgangspunt is dat verwerking van persoonsgegevens voor een personeelsdossier is toegestaan als dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een arbeidsovereenkomst of een aanstelling als ambtenaar. Uit de Wbp vloeien onder meer de volgende verplichtingen voort:

de werkgever is verantwoordelijk voor de juistheid en nauwkeurigheid van de gegevens in de personeelsadministratie; gegevens in het personeelsdossier dienen toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig, gelet op het doel waarvoor ze verwerkt worden, te zijn; een werkgever moet zijn personeelsleden informeren over de doeleinden waarvoor hij hun gegevens verzamelt. een werkgever moet passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de werkgever de gegevens verzamelt of vervolgens gebruikt. de werkgever moet zijn werknemers de mogelijkheid bieden hun gegevens in te zien en eventueel te corrigeren. Het recht op inzage geldt in principe voor het gehele personeelsdossier.

Een werknemer heeft dus recht op inzage Hij kan vragen of er persoonsgegevens worden verwerkt en als dat het geval is, moet de werkgever binnen vier weken een overzicht geven met informatie over het doel van de verwerking(en), de ontvangers van de gegevens en, indien beschikbaar, over de herkomst van de gegevens. De werkgever moet aldus inzage in het personeelsdossier geven en verantwoording afleggen over de daarin verwerkte gegevens.

Een werkgever kan weigeren aan een verzoek om inzage te voldoen als dat bijvoorbeeld noodzakelijk is in het belang van voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Auteur: mevrouw mr. N. (Natalja) Stommels. Komt u er niet uit met de verwerking van gegevens in een personeelsdossier of een verzoek om inzage door uw werknemer, neem dan contact met haar op.

De website van Van den Wildenberg & Van Halder Advocaten maakt gebruik van cookies voor het beheer van de Google Analytics statistieken. Hiermee kunnen we steeds beter inspelen op de informatiebehoefte van u als bezoeker. Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies, voor meer informatie kunt u hier klikken. Akkoord